Sonda Redox pro chlorové bazénové automatiky

Sonda redox je velmi odolná elektroda pro měření oxidačně redukčního potenciálu. Oxidačně redukční potenciál je důležitým parametrem při posuzování kvality bazénové vody. Organické nečistoty přítomné ve vodě oxidačně – redukční potenciál snižují. Naopak dezinfekční látky, mezi něž patří chlor, ozon a aktivní kyslík, tento potenciál zvyšují. Sonda redox je tak určená k měření hodnoty volného chloru nepřímou metodou měřením hodnoty Redox potenciálu, tedy hodnoty rozdílu mezi dezinfekcí a nečistotou v bazénové vodě. Dávkování dezinfekce pak vždy záleží na aktuálních podmínkách a zatížení bazénu.

Sonda Redox zajistí provozovatelům bazénů kontinuální měření redox potenciálu. Propojením s bazénovou automatikou předejdete řadě problémů s nárůstem řas nebo zvýšení rezistence bakterií na chlór. Automatické systémy ASEKO měřící Redox potenciál napomáhají udržet kvalitu vody v bazénu a nepřekračovat tak stanovené limity volného chloru dle vyhlášky 464/2002 Sb. Sondy redox jsou kompatibilní i se staršími modelovými řadami automatů ASIN Aqua. Rozsah měření je od 0 mV až po 900 mV. Průměrná životnost sondy Redox se pohybuje okolo 2 let a dá se prodloužit udržením správnou teplotou a složením vody v bazénu. 

Redox Sonda

Long Life

Redox Sonda

Salt

Redox Sonda

PROFI